PSD DESIGN
营销中心
住宅空间
商业空间
酒店餐厅
办公与公共空间

南通 -- 南山南通样板间D户型


碧蓝空间 · 南山南通样板间

                                                                                                                                                                                                             ▲餐厅


                                                                                                                                                                                                             ▲客厅


                                                                                                                                                                                                             ▲卧室

项目时间:201612

项目地点:南通样板间D户型

设计单位:深圳派羽设计顾问有限公司    返回     


©1996-2017 www.派羽設計.com 派羽設計 粤ICP备17054454号-1<