PSD DESIGN
营销中心
住宅空间
商业空间
酒店餐厅
办公与公共空间

长沙 -- 白鹤样板间A户型


北欧几何 · 白鹤样板间A户型


                                                                                                                                                                                                             ▲客厅

                                                                                                                                                                                                             ▲餐厅

                                                                                                                                                                                                             ▲书房

                                                                                                                                                                                                             ▲卧室项目时间:201612

项目地点:长沙白鹤项目样板间A户型

设计单位:深圳派羽设计顾问有限公司
    返回     


©1996-2017 www.派羽設計.com 派羽設計 粤ICP备17054454号-1<